Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6284
Title: De invloed van last-mile oplossingen op de Een online consument koopt eerder bij een webshop
Authors: Bleijlevens, Philip
Issue Date: 12-Jun-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: e invloed van last-mile oplossingen op de aankoopintentie van online consumenten - Een online consument koopt eerder bij een webshop die keuzes in verzendmethodes aanbiedt Open Universiteit Nederland Faculteit : Management, Science & Technology Opleiding : Master of Science in Supply Chain Management Begeleider/examinator : Dr. Paul Ghijsen Mede-beoordelaar : Prof. Dr. Ir. Harold Krikke Naam student : Philip Bleijlevens Studentnummer : 850227283 Mei, 2015 Philip Bleijlev ens – 2015 1 Samenvatting Door de opkomst van het wereldwijde internetgebruik, neemt de hoeveelheid aankopen via internet ook constant toe. Doordat de hoeveelheid aankopen via internet groeien, groeit ook het totale aantal kleine pakketten die geleverd dienen te worden bij klanten thuis in plaats van levering bij de retail in de winkelstraten. Het logistieke landschap verandert van een puur B2B wereld naar een steeds groter B2C aandeel. Met de term ‘Last-mile oplossingen’ wordt het laatste fysieke stuk dat goederen in de Supply Chain afleggen naar de consumenten bedoeld, het traject vanaf het laatste fysieke sorteercentrum tot bij de klant thuis. Tegenwoordig ligt de regie veel meer bij de consument zelf, die veeleisender wordt en het hebben van keuzes eerder een eis dan een wens lijkt te zijn. In dit onderzoek worden keuzes voor wat betreft afleverlocatie (thuislevering of pakket zelf afhalen in afhaalpunt) en aflevermoment (zelf afleverdag en aflevertijdstip kiezen) gekoppeld aan de aankoopintentie van online consumenten. Last-mile oplossingen werden niet eerder onderzocht als mogelijke drijfveren voor consumenten om tot een online aankoop over te gaan. De probleemstelling van het onderzoek luidt daarom als volgt: Welke invloed heeft het aanbieden van last-mile oplossingen (keuze uit afleverlocatie en keuze uit aflevermoment) op de aankoopintentie van online consumenten? Alvorens de vragenlijst via een online enquete tool uitgezet is onder de respondenten heeft eerst een pre-test plaatsgevonden. De online enquete tool is daarna verstuurd naar een groep willekeurige klanten van webshops in Nederland, die in de drie maanden voorafgaand aan het ontvangen van de vragenlijst online een aankoop hebben gedaan. In totaal is de enquete uitgestuurd naar 6.239 personen, waarvan er in totaal 670 de vragenlijst correct ingevuld hebben (respons percentage van 10,7%). De data is verzameld in december 2014, de enquete is voor de respondenten beschikbaar geweest gedurende een periode van twee weken. De resultaten van het onderzoek (na toetsing van 22 hypotheses) staan vermeld in figuur 1. Philip Bleijlev ens – 2015 2 Figuur 1: Resultaten onderzoeksmodel Uit het onderzoek komt als belangrijkste conclusie naar voren dat het aanbieden van last-mile oplossingen leidt tot een hogere aankoopintentie. Daarnaast blijkt dat het aanbieden van last-mile oplossingen bij online consumenten bestaande risico’s laat afnemen. Ook vermindert het feit dat online consumenten ervaring hebben met last mile oplossingen de perceptie van risico’s bij het doen van een online aankoop. Ten slotte is aangetoond dat het beschikken over relevante ervaring met last-mile oplossingen ervoor zorgt dat de kans groter is dat een online consument overgaat tot een aankoop zodra last-mile oplossingen aangeboden worden door een webshop. Deze bevindingen vormen dan ook de theoretische implicaties en vormen daarmee het wetenschappelijke belang van dit onderzoek. Op het praktische of management vlak is de belangrijkste aanbeveling die in de richting van webshops. Online consumenten blijken namelijk een hogere aankoopintentie te hebben indien ze de keuze hebben om zelf te bepalen hoe de last-mile van de aflevering er uit komt te zien. Dit heeft tegelijkertijd ook implicaties voor logistiek dienstverleners die de last-mile richting de consument verzorgen. Zij die nu enkel een standaard afleverpoging kunnen aanbieden zullen op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te differentiëren, waardoor ook bijvoorbeeld in een afhaalpunt of bij de klant thuis op de gewenste dag en in het gewenste tijdvenster afgeleverd kan worden. Voor online consumenten zullen de conclusies uit het onderzoek betekenen dat er in de toekomst nog meer keuzes voor de klant zullen ontstaan. Ten slotte blijkt dat ervaren risico’s nog steeds zorgen voor een afname van de aankoopintentie bij online consumenten, maar tegelijkertijd blijkt ook hier dat het aanbieden van last-mile oplossingen deze risico’s weer kan verminderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6284
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bleijlevens P scriptie_FINAL_08-06-2015.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.