Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6285
Title: Model Based Testing een verbetering van correctheidsperceptie?
Authors: Coenen, Bjarni
Keywords: model-based testing
correctheid
verkennend onderzoek
metrieken
Issue Date: 16-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De omvang en complexiteit van software nemen steeds meer toe. Om te borgen dat alle requirements van een softwareprogramma correct zijn geïmplementeerd, moet er grondig worden getest. De realiteit is dat er veelal door een beperkt budget of een strikte time to market concessies worden gedaan. Door gebruik te maken van Model Based Testing is het mogelijk om op een gestructureerde manier automatisch testcases te verkrijgen. Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat deze methodiek voordelen biedt op het gebied van correctheid en efficiëntie. Waarbij de vraag ontstaat: wordt de verbetering in correctheid ook door de stakeholders ervaren? Het vinden van een antwoord op deze vraag is de doelstelling van dit onderzoeksproject. Deze vraag is beantwoord met behulp van een kwalitatief onderzoek in de vorm van een ingebedde enkelvoudige casestudie. Deze vond plaats in een software-ontwikkelteam van een organisatie die acteert in de hightech sector. De objectieve resultaten van de casestudie laten zien dat de toepassing van Model Based Testing de correctheid van de software verhoogt. Uit de subjectieve resultaten van de casestudie kan het volgende antwoord op de onderzoeksvraag worden geformuleerd: wanneer de stakeholders de informatie uit de testmodellen tot zich kunnen nemen, zorgt dit voor een verhoging van het vertrouwen in de correctheid en compleetheid van de oplevering. De gezamenlijke verificatie/validatie van de testmodellen is van toegevoegde waarde om de kwaliteit van het testmodel te verhogen. Dit vertaalt zich niet direct in een verhoogde correctheidsperceptie bij alle stakeholders. Alleen stakeholders die direct bij de verificatie/validatie betrokken zijn, beschouwen dit als vertrouwen-verhogend.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6285
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151216_Coenen.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.