Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6298
Title: Verbeter het proces van de procesverbetering
Authors: Buis, Arjen
Keywords: Lean Six Sigma
Business Process Improvement
BPI
DMAIC
Issue Date: 22-Dec-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit exploratieve onderzoek wordt onderzocht of de 'ideale' Business Process Improvement (BPI)-methode bestaat en in hoeverre Lean Six Sigma aan dit ideaal model beantwoordt. De doelstelling van dit onderzoek is de concretisering van de volgende onderzoeksvraag: 'In welke mate voldoet Lean Six Sigma (L6S) aan de meetbare criteria van een BPI-methode?' Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen een 'best-in-line' BPI-methode te ontwikkelen. De meetbare criteria ervan zijn als referentiekader gebruikt om een vergelijking met de theorie en de praktijk van L6S te maken. Het resultaat van het theoretisch onderzoek, waarbij de theorie van L6S vergeleken wordt met de best-in-line BPI-methode, is dat 11 van de 16 meetbare criteria goed voldoen, 3 van de 16 redelijk en 2 van de 16 slecht. Het praktijkonderzoek is gedaan met onderzoeksmethode action research. In een logboek zijn alle relevante observaties tussen maart en september 2015 bijgehouden. Het resultaat van het praktijkonderzoek, waarbij de praktijk van L6S vergeleken wordt met de best-in-line BPI-methode, is dat 5 van de 16 goed, 7 van de 16 redelijk en 4 van de 16 meetbare criteria slecht voldoen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6298
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151222_Buis.pdf6.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.