Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6319
Title: (Media)Code Oranje
Other Titles: Een onderzoek naar het functioneren van de mediacode na de Caroline I-, Caroline II en Caroline III-arresten
Authors: Verheij, M.M.V.
Keywords: Caroline-arresten
koning
koninklijk huis
mediacode
ministeriële verantwoordelijkheid
openbaar belang
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze masterscriptie Rechtsgeleerdheid wordt onderzoek gedaan naar het functioneren van de mediacode van leden van het koninklijk huis na de Caroline I, Caroline II en Caroline III arresten. Wat houdt de mediacode in en wat is de juridische status van deze code? Heeft een lid van het koninklijk huis überhaupt recht op privacy? Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de mediacode inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het koninklijk huis in overeenstemming met de Nederlandse en Europese rechtspraak. Dit zou onder andere betekenen dat de mediacode in overeenstemming is met de Caroline I, Caroline II en Caroline III arresten van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Is dit inderdaad zo? En mocht dit niet zo zijn, kan de mediacode van het koninklijk huis dan nog functioneren? Bovenstaande vragen zullen in deze scriptie beantwoord worden waarbij ook de ministeriële verantwoordelijkheid aan de orde zal komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6319
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verheij_mmv.pdf217.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.