Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6320
Title: Rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht rond het bestemmingsplan
Other Titles: Een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de rechtsbescherming en het interbestuurlijk toezicht rond bestemmingsplannen
Authors: Bolmer, R.D.J.
Keywords: Interbestuurlijk toezicht
bestemmingsplan
rechtsbescherming
omgevingswet
omgevingsplan
wro
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit historisch onderzoek staat de vraag centraal welke ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming en het interbestuurlijk toezicht zich vanaf de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 in de ruimtelijke ordening met betrekking tot het gemeentelijk bestemmingsplan hebben voorgedaan en wat dit betekent voor de toekomstige Omgevingswet. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van de rechtsbescherming en het bestuurlijk toezicht in algemene zin, waarna de focus gelegd wordt op het bestemmingsplan. De uitkomsten worden vervolgens gereflecteerd aan het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, waar het bestemmingsplan zal opgaan in het omgevingsplan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6320
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bolmer_rdj.pdfBolmer R.D.J.580.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.