Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6321
Title: Toepassing van een gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel vereist een Salomonsoordeel
Other Titles: Een onderzoek naar de belangenafweging bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregelen in het oude en het nieuwe jeugdbeschermingsrecht
Authors: Veenendaal, C.C. van
Keywords: ontheffing
ontzetting
gezagsbeëindigende
kinderbeschermingsmaatregel
IVRK
EVRM
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een onderzoek naar de belangenafweging bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregelen in het oude en nieuwe jeugdbeschermingsrecht. De maatregelen ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag werden in het leven geroepen met de inwerkingtreding van de civielrechtelijke Kinderwet in 1905. Middels deze maatregelen werd het voor de overheid mogelijk om in te grijpen in het ouderlijk gezag ter bescherming van het kind. Op 1 januari 2015 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Hierin staat het belang van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling naar groei en zelfstandigheid centraal. Er heeft een ingrijpende wijziging plaatsgevonden, in die zin dat de maatregelen ontheffing en ontzetting zijn vervangen door slechts één maatregel, te weten de gezagsbeëindigende maatregel. Hierbij geldt dat instemming van de ouder is niet langer meer is vereist om het ouderlijk gezag te beëindigen. Toepassing van een kinderbeschermingsmaatregel kan echter leiden tot een inbreuk op de rechten, die ouders op dit gebied kunnen ontlenen aan het EVRM en het IVRK. Een dergelijke inbreuk dient overeenkomstig deze verdragen dan ook gerechtvaardigd te zijn. Ook dient de overheid bij toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen – en in het licht van deze verdragen – evenwichtig te balanceren tussen de rechten van het kind en die van de ouders.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6321
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
veenendaal van cc.pdf485.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.