Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6323
Title: De beginselplicht tot handhaving in het ruimtelijk ordeningsrecht.
Other Titles: Een studie naar de juridische consequenties van de beginselplicht tot handhaving op de belangenafweging, beleidsvrijheid en de mogelijkheid om te gedogen
Authors: Winter, M. de
Keywords: beginselplicht tot handhaving
gedogen
beleidsvrijheid
belangenafweging
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie is onderzocht welke juridische gevolgen de beginselplicht tot handhaving heeft voor de belangenafweging in handhavingszaken, de beleidsvrijheid op het gebied van handha-ving en de mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders om te gedogen. Het onderzoek richt zich op het ruimtelijk ordeningsrecht. De scriptie bevat een analyse van (rechts)wetenschappelijke literatuur en de bestuursrechtelijke jurisprudentie, in het bijzonder van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook wordt aandacht besteed aan parlementaire stukken. Het onderzoek is niet-empirisch, maar theoretisch van aard. De nadruk ligt op rechtsbeschrijving, rechtsvergelijking en evaluatie. Geconcludeerd wordt dat de begin-selplicht tot handhaving de ruimte voor het college om een belangenafweging te maken en de beleidsvrijheid in grote mate heeft beperkt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om te gedogen. Slechts onder bijzondere omstandigheden of in geval van onevenredigheid mag hiervan worden afgezien. De mogelijkheid om te gedogen bestaat slechts als ook van handhavend optreden kan worden afgezien.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6323
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
winter m.pdf662.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.