Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6324
Title: Giraal geld: een bestaansvoorwaarde?
Authors: Out-Maassen, K.
Keywords: verplichte acceptatie
basisbankrekening
EU-consumenten
contractsvrijheid
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek staat de probleemstelling centraal: Levert de invoering van een recht op een basisbankrekening door de Europese Unie juridische knelpunten op ten aanzien van de contractsvrijheid van banken? Het antwoord op de hoofdvraag is dat er knelpunten zijn ten aanzien van contractsvrijheid voor banken. Het recht op een basisbankrekening is nodig voor consumenten om deel te kunnen nemen aan de economie en het sociale leven. Uit deze noodzaak in combinatie met de weigeringsgronden, volgt dat de beperking van contractsvrijheid voor banken gerechtvaardigd is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6324
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
out maassen k.pdf230.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.