Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6326
Title: De invulling van het oplichtingsmiddel 'valse hoedanigheid'
Authors: Nijenhuis, M.
Keywords: oplichting
oplichtingsmiddel
valse hoedanigheid
listige kunstgrepen
samenweefsel van verdichtsels
maatschappelijk rolpatroon
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De wijze waarop het bestanddeel ‘valse hoedanigheid’ binnen het delict oplichting (art. 326 WvSr) wordt geïnterpreteerd, beperkter dan wel extensief, hangt samen met het tijdsgewricht en de maatschappelijke omstandigheden. In de jaren dat de overheid steunfraude wilde tegengaan is de valse hoedanigheid bijvoorbeeld ruim uitgelegd. Na een beleidswijziging in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw benadrukte de overheid dat haar rol niet is het beschermen van individuele belangen, maar beperkte deze tot die individuen die kwetsbaar zijn in de huidige samenleving en het handelsverkeer in het algemeen. Dat er aanvankelijk niet veel maar later juist wel en daarna weer minder onder een ‘valse hoedanigheid’ kon vallen heeft geleid tot een blijvende onduidelijkheid waarvan de Marktplaatsuitspraken de bekendste voorbeelden zijn. Ook speelde in toenemende mate de andere oplichtingsmiddelen en delicten een rol ten opzichte van het middel ‘valse hoedanigheid’. De scriptie presenteert aan het einde middels een herformulering van alle oplichtingsmiddelen van het delict oplichting een definitieve oplossing.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6326
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nijenhuis.pdf630.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.