Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6336
Title: Het vereiste van het niet meer tot de groep behoren zoals opgenomen in artikel 2:404 lid 3 sub a BW
Other Titles: Op welke wijze dient dit vereiste te worden uitgelegd en toegepast?
Authors: Vermaat, N.
Keywords: groep
aansprakelijkheidsstelling
403-verklaring
overblijvende aansprakelijkheid
beëindigingsmogelijkheid
schuldeiser
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de praktijk komt het zeer regelmatig voor dat een vennootschap (hierna: consoliderende vennootschap) zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de schulden welke voortvloeien uit rechtshandelingen van een andere tot de groep behorende vennootschap (hierna: vrijgestelde vennootschap). Artikel 2:403 BW biedt dan namelijk – mits er ook is voldaan aan een aantal andere vereisten – belangrijke (publicatie)vrijstellingen ten aanzien van het financiële jaarverslag van de vrijgestelde vennootschap. Op ieder gewenst moment kan de consoliderende vennootschap haar aansprakelijkheid weer beëindigen (artikel 2:404 lid 2 BW). Zij blijft echter wel aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan uit rechtshandelingen die zijn verricht voordat een beroep op de intrekking kon worden gedaan, dit wordt de overblijvende aansprakelijkheid genoemd (artikel 2:404 lid 2 BW). Onder een aantal voorwaarden kan ook de overblijvende aansprakelijkheid worden beëindigd (artikel 2:404 lid 3 BW). Eén van de voorwaarden genoemd in artikel 2:404 lid 3 BW – het niet meer behoren tot de groep – staat centraal in dit onderzoek. De vraag ‘wanneer en op welk moment behoort een vennootschap niet meer tot de groep’ wordt in de praktijk namelijk op verschillende wijzen beantwoord. Het doel van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te verkrijgen op welke wijze dit vereiste dient te worden uitgelegd en toegepast.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6336
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vermaat n.pdf574.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.