Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6339
Title: Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
Other Titles: In hoeverre is de wet- en regelgeving voor het welzijn van dieren en de handhaving daarvan effectief bij het terugdringen van het mishandelen en verwaarlozen van dieren?
Authors: Geerts, Evina
Keywords: dierenmishandeling
dierenverwaarlozing
gezelschapsdieren
hobbydieren
diergezondheid
dierenwelzijn
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de wet- en regelgeving voor het welzijn van dieren en de handhaving daarvan effectief is bij het terugdringen van het mishandelen en verwaarlozen van gezelschaps- en hobbydieren. De centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen. Wat is er in de wet- en regelgeving bepaald inzake het mishandelen en verwaarlozen van dieren? Welke straffen en maatregelen kunnen er worden opgelegd bij dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Hoe en door wie worden de strafrechtelijke voorschriften gehandhaafd. Zijn de wet- en regelgeving en de manier van handhaving voldoende om het mishandelen en verwaarlozen van dieren te verminderen of zelfs tegen te gaan? Zo nee, wat zijn de knelpunten en hoe kan dit eventueel worden opgelost? Geconcludeerd kan worden dat er zeker een aantal positieve ontwikkelingen in de huidige regelgeving zijn die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Er zijn echter ook een aantal knelpunten die ervoor zorgen dat een optimale bescherming van dieren niet wordt bereikt. Derhalve worden in het slot van dit onderzoek de nodige aanbevelingen gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6339
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geerts evina.pdf261.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.