Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6341
Title: Aletta Jacobs, vrouwenkiesrecht en Grondwetswijziging van 1887
Authors: Verbakel, A.M.I.
Keywords: Aletta Jacobs arrest
vrouwenkiesrecht
grondwetswijziging 1887
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 1883 voerde Aletta Jacobs een gerechtelijke procedure om haar stem te kunnen uitbrengen in de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de grondwet van 1848 was geen bepaling opgenomen die het vrouwen verbood om te stemmen. Aletta Jacobs verloor de procedure: de gemeenteraad, de rechtbank en tot slot de Hoge Raad (18 mei 1883) waren van mening dat zo niet de letter dan toch de geest van de Grondwet vrouwen geen kiesrecht toekende. In 1887 werd artikel 76 van de Grondwet dusdanig gewijzigd dat alleen mannelijke ingezetenen konden stemmen. In deze scriptie wordt de relatie onderzocht tussen beide gebeurtenissen. Wat was de reden van de grondwetswijziging van 1887 op het gebied van (vrouwen)kiesrecht en in hoeverre was deze wijziging het al of niet rechtstreekse gevolg van de rechtszaak van Aletta Jacobs? Achtereenvolgend wordt daarbij ingegaan op de persoon van Aletta Jacobs en de invloeden die zij ondergaan heeft op het gebied van kiesrecht, het verloop van de rechtszaak, de politieke discussie en de bespreking in de media.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6341
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verbakel ami.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.