Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6346
Title: Wikken en wegen met het klachtvereiste
Other Titles: Onderzoek naar het oorspronkelijke doel van het klachtvereiste, de wijze waarop dit in de wetgeving is opgenomen en of aanpassingen wenselijk zijn.
Authors: Oosterlee, M.C.
Keywords: klachtvereiste
klachtdelict
vervolging
slachtoffer
belangenafweging
aangifte
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bij de klachtdelicten is een klacht een wettelijke voorwaarde voor de vervolging door het Openbaar Ministerie. Slechts bij enkele artikelen in het Wetboek van Strafrecht is het klachtvereiste opgenomen. Een klachtgerechtigde, meestal het slachtoffer, dient een klacht te doen wanneer hij wenst dat de verdachte zal worden vervolgd. In deze scriptie staan de resultaten van een onderzoek naar de wettelijke regeling en de eisen die aan de klacht worden gesteld, de historische functie en de overwegingen van de wetgever, de gevolgen van de afwezigheid van een klacht voor de behandeling van de strafzaak bij politie en OM en hoe de rechter omgaat met strafzaken waarin een klacht ontbreekt. Tevens heb ik gekeken op welke wijze het OM omgaat met de belangen van slachtoffers en of er alternatieven zijn voor het klachtdelict. Mijn conclusie is dat de wijze waarop het klachtvereiste in de wetgeving is opgenomen nog steeds in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel. Door de klachtprocedure komt de informatie beschikbaar over de vervolgingswens van het slachtoffer en dus of door vervolging eventuele verdere schade mogelijk is. Het al dan niet opsporen en vervolgen is dus aan het slachtoffer. De klachtprocedure is echter een uitzondering op de reguliere werkwijze van politie en OM daardoor is de klachtprocedure ten eerste foutgevoelig. Ten tweede is de klachtprocedure enigszins ouderwets gezien in alle strafzaken tegenwoordig wordt gekeken naar het belang van het slachtoffer en gezien jurisprudentie heeft uitgemaakt dat de wens van het slachtoffer ook op andere wijze kenbaar kan worden. Daarbij past het klachtdelict niet meer bij de hedendaagse beleidsmatige opsporing en vervolging van strafbare feiten, zoals bij huiselijk geweld waar overheidsinterventies juist regel zijn onafhankelijk van de wil van de betrokkenen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6346
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oosterlee mc.pdf677.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.