Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6348
Title: De effectiviteit van verzwaring van sancties in het sociale zekerheidsrecht
Other Titles: Onderzoek over de werknemers- en volksverzekeringen
Authors: Deijle, D.S.G.M.J.M.
Keywords: effectiviteit
verzwaring
sancties
werknemersverzekeringen
volksverzekeringen
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar het effect van het, ingrijpende, verzwaarde sanctieregime dat sinds 1 januari 2013 geldt voor o.a. de wetten in de werknemers- en de volksverzekeringen. De aanpak van fraude en het niet naleven van regels moeten volgens de regering stevig en zichtbaar zijn om (potentiĆ«le) fraudeurs af te schrikken en goedwillende burgers te ondersteunen in hun goede gedrag. De regering is de mening toegedaan dat hoge sancties hieraan een positieve bijdrage zullen leveren. Echter, deze veronderstelling is niet voldoende onderbouwd terwijl, volgens de Raad van State, de toelichting bij een wetsvoorstel blijk moet geven van een zorgvuldige analyse van het maatschappelijk probleem dat aanleiding geeft tot nieuwe wetgeving. Voorts moet blijken of nieuwe wetgeving past binnen het bestaande systeem. Deze scriptie bevat een explorerend onderzoek, maar ook een eigen jurisprudentieonderzoek, waarbij belangrijke elementen worden geanalyseerd, die de verwachting van de regering al dan niet kunnen ondersteunen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6348
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
deijle dsgmjm.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.