Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6349
Title: Het ontslag van de ambtenaar: van eenzijdig besluit naar onafhankelijk oordeel
Other Titles: De rechtsbescherming van de ambtenaar bij ontslag met toepassing van het burgerlijk recht nader beschouwd.
Authors: Obenhuijsen, G.J.
Keywords: Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren
Wwz
rechtsbescherming
ontslag
ambtenaar
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het initiële wetsvoorstel Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren beoogt het civiel arbeidsrechtrecht van toepassing te laten zijn voor ambtenaren bij ontslag. De invoering van dit wetsvoorstel heeft een stelselwijziging wat betreft het ontslagrecht voor ambtenaren tot gevolg waarbij de verwachting was en is: een minder onaantastbare positie van de ambtenaar bij ontslag door toepassing van het burgerlijk recht. De indieners van het wetsvoorstel en de Kamerleden lijken te lang aan hun verwachting aangaande het materiële ontslagrecht vast te houden, terwijl slechts enkel het primaire doel van formeel juridisch gelijkschakelen van ambtenaren met werknemers in de private sector overeind blijft. Wellicht is zelfs juist sprake van omgekeerde normalisering: niet langer is het civiele arbeidsrecht de norm voor het ambtenarenrecht, maar het ambtenarenrecht is de norm voor het civiele arbeidsrecht. Dat de ambtenaar zich bij ontslag hierdoor niet alleen beter beschermd weet met toepassing van burgerlijk recht, maar zelfs beter dan onder huidig ambtenarenrecht, had niemand verwacht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6349
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obenHuijsen gj.pdf627.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.