Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6350
Title: Megastallen in de varkenshouderij en volkgezondheid. Hoezo overheidsregulatie?
Authors: Ooms-Schorn, H.H.
Keywords: megastal
varkenshouderij
volksgezondheid
Omgevingswet
Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De laatste jaren is er veel maatschappelijke onrust ontstaan over de vestiging of uitbreiding van megastallen in de varkenshouderij in relatie tot volksgezondheid voor omwonenden. Ook het begrip megastal bleek al discussie op te roepen. De onderzoeksvraag van deze scriptie is of de huidige wet- en regelgeving omtrent megastallen in de varkenshouderij adequate handvatten biedt om volksgezondheid mee te laten wegen bij de vestiging en vergunningverlening van megastallen. Door bestaande wetgeving te inventariseren, de gezondheidsrisico’s te benoemen en de politieke discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij op een rij te zetten, kom ik uit bij 2 (concept) wetsvoorstellen. Hoewel ook de huidige wet- en regelgeving op het gebied van milieu- en omgevingsrecht handvatten biedt om volksgezondheid mee te laten wegen bij de vestiging en vergunningverlening van megastallen in de varkenshouderij lijkt het wetsvoorstel Omgevingwet volksgezondheid nog beter te verankeren in ruimtelijke ordeningwetgeving en in de omgevingsvergunning.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6350
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ooms-schorn hh.pdf222.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.