Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6351
Title: Hoe hoort het bij een invorderingsbeschikking?
Other Titles: Een onderzoek naar hoor en wederhoor bij het ambtshalve opleggen van invorderingsbeschikkingen
Authors: Kaam, Saskia van
Keywords: handhaving
invorderingsbeschikking
horen
hoorplicht
besluit
verdedigingsbeginsel
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Gelet op artikel 4:12 van de Awb wordt in jurisprudentie aangenomen dat er geen hoorplicht is voor het nemen van invorderingsbeschikkingen. Vanuit drie invalshoeken is onderzocht of er aanleiding is om een betrokkene te horen alvorens ambtshalve een invorderingsbeschikking te nemen. De conclusie luidt dat er inderdaad aanleiding is om een betrokkene te horen. De eerste invalshoek is het karakter van de invorderingsbeschikking. Artikel 4:12 van de Awb is bedoeld voor zuiver financiĆ«le besluiten waarbij weinig discussie speelt over de feiten. Een invorderingsbeschikking is echter geen zuiver financieel besluit, maar bevat ook een oordeel of een last is overtreden. De vraag of een last is overtreden blijkt veelvuldig onderwerp te zijn van discussie. De tweede invalshoek is het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding van een besluit. Een bestuursorgaan dient zorgvuldig onderzoek te doen naar feiten, omstandigheden en betrokken belangen alvorens een besluit te nemen. Indien het nodig is voor een correct besluit moet een betrokkene worden gehoord. Dit strookt niet met het standaard niet horen van een betrokkene bij een invorderingsbeschikking. De derde invalshoek is de invloed van Europees recht op nationaal recht. Het Europese verdedigingsbeginsel gaat ervan uit dat een betrokkene wordt gehoord alvorens een belastend besluit wordt opgelegd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6351
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaam van saskia.pdf394.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.