Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6352
Title: Zaaddonorschap
Other Titles: De belangen van het kind bezien vanuit het verdragsrecht
Authors: Witjes-Buurman, Sanne
Keywords: (on)bekende zaaddonor
afstammingsrecht
omgangsrecht
informatierecht
onderhoudsplichten
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De rechten van het kind ten aanzien van de zaaddonor zijn afhankelijk van de wijze waarop de donorinseminatie heeft plaatsgevonden. Hierbij is het van belang of er sprake is van een “onbekende” of een bekende zaaddonor. De rechten van het kind ten aanzien van de “onbekende” zaaddonor zijn beperkt. Het enige recht dat het kind heeft is het recht op informatie. Dit recht wordt hem in artikel 3 Wdkb gegeven. Het belang van het kind staat hierbij voorop. Dit sluit aan bij Europese wetgeving, met name artikel 8 EVRM en 7 IVRK. Ten aanzien van de bekende zaaddonor zonder ‘family life’ is de rechtspositie van het kind in ieder geval iets beter dan ten aanzien van de “onbekende” zaaddonor. Het kind weet immers van wie het afstamt. Naast de wetenschap van wie het afstamt zijn er verder geen rechten die het kind ten aanzien van deze donor heeft. Er is geen sprake van een recht op een juridische afstamming, omgang en levensonderhoud. Ten aanzien van de bekende zaaddonor met ‘family life’ is de rechtspositie van het kind het best. Het kind: • weet van wie het afstamt; • heeft recht op een juridische afstamming op grond van artikel 1:205 lid 1 sub a BW; • heeft recht op omgang op grond van artikel 1:377a lid 1 BW; • en heeft recht op levensonderhoud op grond van analoge toepassing van recente rechtspraak. Dit sluit aan bij Europese wetgeving, met name de artikelen 8 EVRM, 3, 7, 8, 9 en 18 IVRK.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6352
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
witjes buurman s.pdf303.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.