Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6399
Title: Bepalende factoren in softwarecomponent selectie en in-house softwareontwikkeling
Authors: Pouwelse, Lieven
Keywords: softwarecomponentselectie
open source software
close source software
software hergebruik
in-house software ontwikkeling
Issue Date: 18-Dec-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is gezocht naar factoren die voor softwareleveranciers bepalend zijn in de keuze voor het in-house ontwikkelen van een softwarecomponent: het hergebruiken van een in-house ontwikkelde softwarecomponent, het gebruiken van een open source softwarecomponent, het aanpassen van een open source softwarecomponent, het gebruiken van een closed source softwarecomponent. Het beantwoorden van deze vraag resulteert in een lijst met factoren. Deze lijst kan na verdere validatie een middel zijn voor het ontwikkelen van instrumenten die softwareleveranciers ondersteunen in hun beslissing zoals deze is geformuleerd in de onderzoeksvraag. Op basis van het literatuuronderzoek zijn zesentwintig factoren gevonden. Elf hiervan zijn gevonden in de ongestructureerde interviews, daarnaast zijn er nog zeven factoren gevonden in de semigestructureerde interviews. De overige factoren uit het literatuuronderzoek zijn niet naar voren gekomen in het praktijkonderzoek. Binnen de ongestructureerde interviews zijn daarnaast nog zeven aanvullende factoren gevonden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6399
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20151218_Pouwelse.pdf719.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.