Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6400
Title: Hergebruik van enterprise architectuur buiten de oorspronkelijk bedoelde context
Authors: Koster, Martin
Keywords: enterprise-architectuur
hergebruik
requirements
strategie
GEMMA
Issue Date: 3-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Enterprise-architectuur helpt bij het realiseren van strategieën van een organisatie. Veel organisaties kijken niet naar hergebruik van bestaande architecturen. Dit is inefficiënt. In dit onderzoek wordt nagegaan of een architectuur bruikbaar is buiten de context waarvoor ze oorspronkelijk is bedoeld. Nederlandse gemeenten hebben te maken met bezuinigingen en een groeiend takenpakket. Hierom worden ondersteunende diensten geplaatst in een Shared Service Center (SSC). Deze SSCs kunnen baat hebben bij een passende architectuur om hun organisatie en dienstverlening vorm te geven. GEMMA is de beoordeelde architectuur. Er is onderzocht of de breedte van het ontwerp en het abstractieniveau passend zijn en of de requirements aansluiten. In het uitgevoerde onderzoek is aannemelijk gemaakt dat het abstractieniveau en de breedte van het onderwerp voor een groot gedeelte aansluiten bij het SSC: voor 60% sluit GEMMA goed aan en voor 80% redelijk goed. Er is een overeenkomst te zien in de strategie, gemeten aan requirements gebaseerd op GEMMA, van 84%. Hiermee is de verwachting dat GEMMA toepasbaar is buiten de context waarvoor ze oorspronkelijk is bedoeld, in dit geval de dienstverlening van een ICT-organisatie voor een aantal gemeenten en daaraan gelieerde organisaties, vormgegeven in een Shared Service Center.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6400
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160203_Koster.pdf3.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.