Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6401
Title: Validatie van een generiek referentiemodel voor de bedrijfsfunctie 'Toezicht'
Authors: Maris, Roald
Keywords: enterprise-architectuur
EA-modellering
viewpoints
referentiemodel
validatiemodellen
businesskoppeling ICT-architectuur
Issue Date: 3-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door het ontbreken van een integrale visie voor de ontwikkeling van de bedrijfsfuncties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontstaat er een praktisch probleem bij het beschrijven van de business- en ICT-architectuur. De beschreven generieke procesontwerpen worden (of zijn) gebaseerd op het bedrijfsfunctiemodel en sluiten niet altijd volledig aan op de bestaande of de beoogde ICT-architectuur. Tevens wordt er bij het aanpassen van bestaande procesontwerpen soms onvoldoende rekening gehouden met de impact op de ICT-systemen. De ontwikkeling van de bedrijfsfunctie Toezicht verloopt dus niet optimaal. Er ontstaan problemen in de samenhang en de inter-domeinrelaties tussen de business- en ICT-architectuur, doordat een eenduidige, multidisciplinaire modelleringmethode ontbreekt. Dit onderzoek levert een generiek EA-referentiemodel op voor de bedrijfsfunctie Toezicht. Dit referentiemodel heeft een multidisciplinaire benadering, waardoor het voor zowel de business- als de ICT-specialisten bruikbaar moet zijn. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke tak die zich bezighoudt met EA-modellering, door een praktijkvoorbeeld uit te werken met de EA-modelleringstaal met de ArchiMate core- en de motivation-elementen. Daarnaast is onderzocht hoe het model methodologisch getoetst kan worden in de praktijk en in hoeverre een dergelijk model kan bijdragen aan de uitvoering van een project. Met de gebruikte methode bleek het mogelijk een referentiemodel voor de bedrijfsfunctie Toezicht te ontwikkelen en te valideren dat zich richt op het aandachtsgebied van zowel business als ICT.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6401
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160203_Maris.pdf4.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.