Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6502
Title: De Invloed van Dagelijkse Stress en Resilience op Positief Affect
Other Titles: The Influence of Daily Hassles and Resilience on Positive Affect
Authors: Bossinade, Mariëtte M.
Keywords: dagelijkse stress
Veerkracht
resilience
positief affect
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Stressgerelateerde stoornissen komen steeds vaker voor en kunnen gepaard gaan met grote individuele en maatschappelijke gevolgen. In verband met deze negatieve gevolgen is het van belang om te zoeken naar manieren om het aantal stressgerelateerde stoornissen te verminderen (Van Oostrum, 2010). Het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek gesitueerd kan worden, is het Steun, Stress, Kracht en Kwetsbaarheidsmodel (SSKK-model; De Jonghe, Dekker, & Goris, 1997). Het SSKK-model stelt: steun, stress, kracht en kwetsbaarheid bepalen en worden bepaald door de drie aspecten van disfunctioneren op somatisch, psychisch en sociaal gebied. Dit onderzoek heeft zich gericht op de kernconcepten dagelijkse stress (een negatieve, situationele factor van het SSKK-model), positief affect en resilience (een positieve, individuele factor van het SSKK-model), alsook hun onderlinge associaties. De onderzoeksvraag van deze studie luidde ‘Is er een associatie tussen dagelijkse stress en resilience enerzijds en positief affect anderzijds en wat is de invloed van resilience op de associatie tussen dagelijkse stress en positief affect?’. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de ervaring van meer (dagelijkse) stress gepaard gaat met minder plezierige betrokkenheid met de omgeving, dat de ervaring van positieve emoties individuen met een hoog resilienceniveau helpt om effectief te herstellen van dagelijkse stress en dat resilience de schadelijke effecten van (chronische) stress op de gezondheid kan verminderen (Ong, Bergeman, Bisconti, & Wallace, 2006).
URI: http://hdl.handle.net/1820/6502
Appears in Collections:MSc Psychology
MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Bossinade.pdf281.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.