Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6503
Title: De invloed van self-efficacy op prestatiemotivatie bij voortijdig schoolverlaters: de modererende rol van mentale veerkracht en negatieve faalangst
Other Titles: The moderating effects of resilience and negative performance anxiety on the influence of self-efficacy on achievement motivation among school dropouts
Authors: Burgers, S.
Keywords: self-efficacy
resilience
achievement motivation
performance anxiety
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Jaarlijks verlaten duizenden jongeren tussen 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs. In de huidige economische situatie is voor deze groep jongeren toetreding tot de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk. In dit cross-sectionele onderzoek is de invloed van self-efficacy op prestatiemotivatie bij voortijdig schoolverlaters (VSV) in regio 35 (Tilburg e.o.) onderzocht. Daarnaast is de mogelijke modererende rol van negatieve faalangst en mentale veerkracht in het onderzoek betrokken. De onafhankelijke variabele self-efficacy werd gemeten met de General Self Efficacy Scale NL, de afhankelijke variabele prestatiemotivatie werd gemeten met de 'P" schaal van de Prestatie Motivatie test (PMT). De moderator mentale veerkracht werd gemeten met de Resilience Scale NL en negatieve faalangst werd gemeten met de 'F-' schaal van de PMT. Aan het onderzoek deden 373 mannen en 58 vrouwen mee (N=431), variĆ«rend in leeftijd van 18 tot 27 jaar, die ofwel een begeleidingstraject terug naar school volgden ofwel student MBO waren. De hypotheses werden getoetst met een t-toets en enkelvoudige en meervoudige regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt dat VSV'ers van zichzelf vinden dat zij over een lagere self-efficacy beschikken dan studenten. Ook blijkt dat de mate van self-efficacy invloed heeft op prestatiemotivatie en blijken mentale veerkracht en negatieve faalangst de invloed van self-efficacy op prestatiemotivatie niet te modereren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6503
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Burgers.pdf11.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.