Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6504
Title: Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self-Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag?
Other Titles: Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self-Evaluation (CSE) on Reemployment after Job Loss?
Authors: Collin, Christophe
Keywords: : Outplacement
CSE
persoonlijkheid
ontslag
self-efficacy
reemployment
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is na te gaan of persoonlijkheid een rol speelt bij de werkhervatting na ontslag. Meer specifiek wordt onderzocht of Core Self-Evaluation (CSE) een invloed heeft op de efficiĆ«ntie van een outplacementtraject?De resultaten gaven aan dat er een positief en significant verband bestaat tussen intentie om werk te zoeken en daadwerkelijk zoekgedrag. Er is echter geen indicatie dat personen die enerzijds meer werkzoekende activiteiten verrichten of anderzijds een hogere trait CSE bezitten meer kans hebben om werk te vinden. De volgende hypothesen konden niet worden aangetoond en zijn dus niet ondersteund: de positieve verbanden tussen werkzoekgedrag en reemployment; tussen tevredenheid (over outplacement) en intentie om werk te zoeken; tussen de score op CSE en de mate van tevredenheid; tussen CSE en intentie om werk te zoeken; tussen de score op CSE en werkzoekend gedrag. De hypothesen dat tevredenheid de relatie medieert tussen CSE en intentie om werk te zoeken en dat personen met een hoger CSE sneller werk vinden na ontslag dan zij met een lagere CSE werden niet ondersteund.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6504
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Collin.pdf429.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.