Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6506
Title: Effectvergelijkend Onderzoek tussen een Receptieve en een Generatieve Bodyscan op Veerkracht en Optimisme
Other Titles: A Comparison of the Effects of Receptive and Generative Bodyscans on Resilience and Optimism
Authors: Dijkstra, Petra F.
Keywords: bodyscan
receptief
genereatief
meditatie
veerkracht
optimisme
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De intentie van dit onderzoek is om de inzet en keuzemogelijkheid van bodyscans te vergroten. Hiervoor was de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Is er een onderscheid in het effect tussen een receptieve en een generatieve bodyscan op veerkracht en op optimisme? Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een experiment met een voor- en een nameting, twee experimentele condities en een controleconditie. Hierin namen voornamelijk hoogopgeleide mensen deel (115 vrouwen en 22 mannen) met een gemiddelde leeftijd van 45,47 jaar (SD=12.45). De deelnemers waren at random verdeeld over de twee bodyscans en een controlegroep. Tijdens twee bijeenkomsten luisterden alle deelnemers naar een CD-opname in een liggende positie. Gedurende de week tussen de twee bijeenkomsten hebben alle deelnemers minimaal een keer de CD-opname beluisterd. Vooraf en direct na de interventies zijn de veerkracht, het optimisme en de mindfulness gemeten met respectievelijk de Brief Resilience Scale, de Life Orientation Test-Revised en de Mindfulness Attention and Awareness Scale. Twee covariantie-analyses zijn uitgevoerd om het verschil tussen de drie groepen op de nameting voor veerkracht en optimisme te onderzoeken. Als covariaten zijn opgenomen: leeftijd en de voormeting veerkracht, optimisme en mindfulness. Er zijn geen significante verschillen tussen de groepen aangetoond. Veerkracht vooraf aan het onderzoek heeft veel invloed op de veerkracht achteraf en optimisme vooraf aan het onderzoek heeft veel invloed op het optimisme achteraf. Vervolgonderzoek met andere onderzoeksgroepen en een meer expliciete controlegroep is wenselijk
URI: http://hdl.handle.net/1820/6506
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Dijkstra.pdf13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.