Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6510
Title: Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out
Other Titles: The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out
Authors: Kraaijeveld, Eveline
Keywords: goal-striving reasons
approach en avoidance temperament
emotionele uitputting
depersonalisatie
persoonlijke competentie
burn-out
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Gezien de grote gevolgen van een burn-out is het van belang nader inzicht te verkrijgen in de determinanten van burn-out, zodat de juiste interventies ingezet kunnen worden. Deze studie onderzocht het effect van goal-striving reasons op emotionele uitputting, depersonalisatie en persoonlijke competentie (de drie facetten van burn-out) en de rol van approach en avoidance temperament (AAT) in dit verband. Hierbij werden de goal-striving reasons uit het model van Ehrlich (2012) betrokken. Dit model bevat de dimensies ‘approach en avoidance reasons’ en de dimensies ‘within-person en person-environment reasons’. Deze dimensies resulteren in een framework van een viertal goal-striving reasons, namelijk pleasure, altruism, self-esteem en necessity. De onderzoeksgroep bestond uit 105 respondenten, waarvan 42 mannen en 63 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Bijna 51% van de respondenten was werkzaam in de sector gezondheidszorg/welzijn. Respondenten vulden online een vragenlijst in, waarin de vragenlijst voor de goal-striving reasons van Ehrlich (2012), de vragenlijst voor self-concordance (Sheldon & Hoon, 2007), de vragenlijst voor AAT (Bipp & Kleingeld, 2013) en de vragenlijsten BFI-10 (Rammstedt & John, 2006) en UBOS-A (Schaufeli & Van Dierendonck, 2000) opgenomen zijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6510
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Kraaijeveld.pdf224.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.