Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6511
Title: Welzijn in het Werk: de Rol van Optimisme en Communicatie bij Veranderende Taakinhoud
Other Titles: Wellbeing in Work: the Role of Optimism and Communication in Times of Task
Authors: Umans, Veerle
Keywords: Welzijn in het werk
Veranderende taakinhoud
Job Demands-Resources model
Optimisme
Communicatie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door het decreet Integrale Jeugdhulp van 13 september 2013 werd er een structurele organisatieverandering opgelegd binnen het jeugdhulpverleningslandschap van Vlaanderen. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor onder andere de taakinhoud van hulpverleners. Het doel van deze studie is meer zicht te krijgen op de invloed van taakveranderingen op het welzijn van werknemers in het werk bij het veranderende jeugdhulpverleningsklimaat in Vlaanderen. Enerzijds wordt onderzocht of optimisme en communicatie welzijn in het werk bevorderen, anderzijds wordt onderzocht of optimisme en communicatie modereren in de relatie tussen taakveranderingen en welzijn in het werk. Het theoretisch kader voor dit onderzoek wordt door het Job Demands - Resource model aangereikt. De taakveranderingen worden als werkeis vooropgesteld. Communicatie wordt als werkbron vooropgesteld, optimisme is een persoonlijke hulpbron. Vitaliteit en werkvermogen tenslotte zijn werkuitkomsten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6511
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Umans.pdf389.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.