Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6512
Title: Motiveren door sfeer creëren. Invloedstactieken die mentoren in het Voortgezet Onderwijs gebruiken en de effecten daarvan op de motivatie van leerlingen.
Other Titles: Motivate by creating atmosphere. Influence tactics which mentors in high school use and its effects on the motivation of pupils.
Authors: Lamsvelt, A.G.
Keywords: invloedstactieken van Yukl
gedragsverandering leerlingen
, mentoren
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De werkbelasting van docenten in het Voortgezet Onderwijs wordt verzwaard waardoor docenten minder tijd overhouden voor de begeleiding van leerlingen in de rol van mentor. Het is daarom van belang dat mentoren de begeleidingsgesprekken zo effectief mogelijk uitvoeren. In dit onderzoek wordt een aanzet daartoe gegeven door de invloedstactieken van mentoren bij begeleidingsgesprekken met leerlingen te onderzoeken. Hierbij wordt aangesloten bij de theorie over invloedstactieken van Yukl (2006). Het doel van onderzoek is om na te gaan welke invloedstactieken mentoren gebruiken en het effect daarvan op de motivatie van leerlingen om gedrag te veranderen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6512
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Lamsvelt.pdf196.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.