Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6513
Title: Doeloriëntatie en Leren in het Werk Het verband tussen doeloriëntatie en leren in het werk en de invloed van het leerpotentieel van de werkplek en leeftijd
Other Titles: Goal Orientation and Workplace Learning Relation between goal orientation and workplace learning and the influence of learning potential of the workplace and age
Authors: Wielaard-Manni, Ilse
Keywords: doeloriëntatie
leren in het werk
leeftijd
leerpotentieel van de werkplek
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door vergrijzing van de beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers van groot belang. Leren in het werk bevordert deze duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoek onderzoekt de relatie tussen doeloriëntatie en leeruitkomsten in het werk en de invloed hierop van leeftijd en leerpotentieel van de werkplek. Inzicht in deze relaties kan een bijdrage leveren aan een betere fit tussen werknemer en leren in het werk. Voor het onderzoek is één meting verricht door middel van een online survey en de respondenten (N=123) waren voor het grootste deel afkomstig uit eigen kring van de onderzoeker. Uit de hiërarchische regressieanalyses bleek dat doeloriëntatie leeruitkomsten in het werk niet voorspelt, evenmin zijn er interactie-effecten gevonden van leeftijd of leerpotentieel van de werkplek. Wel kwamen leren van leidinggevende en reflectiemogelijkheden op de werkplek als voorspellers van leeruitkomsten in het werk naar voren, twee factoren van het leerpotentieel van de werkplek. Dit suggereert dat er bij leren in het werk een rol is weggelegd voor de leidinggevende, wat een aandachtspunt kan zijn in werving- en selectieprocedures en management development trajecten. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor verder en vooral gedetailleerder onderzoek naar de relatie tussen doeloriëntatie en leeruitkomsten in het werk, omdat veel factoren een rol lijken te spelen in deze relaties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6513
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Wielaard-_Manni.pdf77.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.