Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6524
Title: Het door Training verbeteren van de Kwaliteit van Peer Feedback gegeven door VMBO-leerlingen
Authors: Boulouize-van Huit, Geeske
Keywords: peer feedback training
affectief
cognitief
VMBO-leerlingen
Issue Date: 2-Feb-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Peer feedback is een werkvorm waarbij leerlingen elkaar effectief kunnen helpen bij het leren (King, Staffieri, & Adelgais, 1998). Een voorwaarde is, dat de leerlingen in het geven van peer feedback worden getraind (Gielen, Tops, Dochy, Onghena, & Smeets, 2010; Hsiao, Brouns, van Bruggen, & Sloep, 2012; Sluijsmans, Dochy, & Moerkerke, 1998). Aangezien er bij het praktisch organiseren van peer feedback trainingstijd komt kijken, werd onderzocht of VMBO-leerlingen getraind konden worden op de kwaliteit van hun feedback. De resultaten kunnen richting geven bij de implementatie van peer feedback, voor wat betreft het trainen. In de kwaliteit van feedback wordt verschil gemaakt tussen affectieve feedback en cognitieve feedback (Gielen et al., 2010; Hsiao, Brouns, Bruggen, & Sloep, 2015). In de praktijk zijn die twee verschillen met elkaar verweven, maar ze verschillen in effect op de bereidheid bij de feedback ontvanger, om de feedback te implementeren (Hsiao et al., 2015). Honderdtweeëndertig tweede klas VMBO-leerlingen waren betrokken bij het onderzoek. De toewijzing aan de onderzoeksgroepen en de controlegroep gebeurde per klas, omdat randomisatie het klassenpatroon zou doorbreken, wat praktisch niet mogelijk was. Zevenenvijftig leerlingen werden na een voormeting getraind op het geven van feedback op specifieke fouten, 38 leerlingen op feedback geven op generieke fouten. Zevenendertig leerlingen vormden de controlegroep. De feedback op specifieke fouten werd beoordeeld door de hoeveelheid geïdentificeerde fouten per leerling te tellen met een maximum van 10 fouten, die bewust waren verwerkt in een samenvatting. Bij die fouten konden ook maximaal vijf adviezen worden gegeven en maximaal vijf complimenten op elementen die goed waren gegaan in de samenvatting. De feedback op generieke fouten werd beoordeeld aan de hand van een beoordelingslijst die op basis van de vragenlijst van Hsiao et al. (2015) werd samengesteld. Uit de resultaten blijkt, dat de kwaliteit na training significant is verbeterd, voor wat betreft affectieve feedback. In de cognitieve feedback is geen verschil tussen controlegroep en experimentele groepen aangetroffen. Deze resultaten worden, onderbouwd door de literatuur en in vergelijking met de antwoorden van de leerlingen op de interviewvragen, besproken en er worden aanbevelingen gedaan voor training in peer feedback aan VMBO-leerlingen en voor vervolgonderzoek.
Description: Boulouize-van Huit, G (2016). Het door Training verbeteren van de Kwaliteit van Peer Feedback gegeven door VMBO-leerlingen. Februari, 9, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/6524
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWGBoulouize-vanHuit-09022016.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.