Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6549
Title: Investeringen in multichannel management bij een coöperatieve bank in Nederland Investments in multichannel management at a cooperative bank in the Netherlands
Authors: Labots
Keywords: Keywords: Multichannel management, investeringen, angstdispositie, loss aversion
Issue Date: 2-Jul-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract De technologische ontwikkeling en de mogelijkheden via internet hebben geleid tot een aantal nieuwe distributie- en communicatiekanalen (hierna: kanalen) voor het bereiken van (potentiële) klanten van de onderneming. Indien een bedrijf gebruik maakt van meerdere kanalen spreekt men van multichannel management (MCM). MCM kan leiden tot een hogere klanttevredenheid. Ook kan het de efficiëntie van de dienstverlening verhogen (Van Birgelen et al., 2006). Echter, meestal is het doel om de dienstverlening te verbeteren (Pieterson et al., 2007), aangezien hierdoor toekomstige opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Toch zijn er verschillende redenen te bedenken waarom bedrijven niet investeren in deze ontwikkeling. Dit onderzoek richt zich op twee van deze redenen, namelijk de gedragsaspecten angstdispositie en loss aversion. Angstdispositie wordt gedreven door de aard van de mens en fluctueert niet tot nauwelijks in de tijd. Loss aversion kenmerkt zich doordat een verlies van een bepaald bedrag meer afstotelijk is dan een winst van datzelfde bedrag. Hierdoor zal een persoon proberen verliezen te voorkomen (Deschacht, 2006). Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Zijn angstdispositie en loss aversion van invloed op de investeringsbeslissingen in MCM? Dit onderzoek kenmerkt zich als een verkennend en exploratief onderzoek, doordat het nog niet exact bekend is welke redenen daadwerkelijk van invloed zijn op de investeringsbeslissingen. Om deze probleemstelling te beantwoorden heb ik gekozen om gebruik te maken van een survey. Door de toegang die ik heb tot de respondenten heb ik gekozen om dit uit te voeren binnen Dutch Finance Bank1. Deze bevindingen zijn naar mijn weten nog nooit eerder gedocumenteerd. Ten eerste, omdat deze bevindingen specifiek gericht zijn op investeringsbeslissingen binnen de financiële sector. Ten tweede hebben deze bevindingen betrekking op investeringsbeslissingen in MCM. Tot slot hebben de resultaten van dit onderzoek specifiek betrekking op een deel van de financiële dienstverlening, namelijk bij financieel adviseurs van een coöperatieve bank. De resultaten van dit onderzoek suggereren dat er geen significant verband is tussen angstdispositie en investeringsbeslissingen in MCM. Er kan dus niet gesteld worden dat financieel adviseurs met een hoge mate van angstdispositie meer investeren in MCM. Echter, tussen loss aversion en investeringsbeslissingen in MCM bestaat er een negatief verband. Dit suggereert dat financieel adviseurs met een hoge mate van loss aversion minder investeren in MCM. Dit betekent dat hoe hoger de mate van loss aversion, hoe minder tijd men zal investeren in MCM. Deze bevinding is consistent met voorgaande literatuur. Keywords: Multichannel management, investeringen, angstdispositie, loss aversion 1 Dutch Finance Bank is een fictieve naam.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6549
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Labots G scriptie.pdf930.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.