Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6551
Title: Een Enterprise Architecture Capability Maturity Model ter ondersteuning van het ICT-beleid bij Vlaamse gemeenten
Authors: Haele, Hendrik Van
Keywords: Enterprise Architectuur
EA
maturiteitsmodel
meetinstrument
Vlaamse gemeenten
Issue Date: 8-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Organisaties moeten vandaag over organisatorische wendbaarheid beschikken. Dat is voor de Vlaamse gemeenten niet anders, gezien de vele op til zijnde organisatorische veranderingen. Enterprise Architectuur (EA) kan hierin ondersteunen. Onderzoek heeft aangetoond dat er profijt te halen is uit het toepassen van EA, maar alleen wanneer een hoog maturiteitsniveau bereikt is. Dit verkennend onderzoek gaat op zoek naar een methode om deze maturiteit te meten en beantwoordt hierbij de vraag: 'In hoeverre is het Enterprise Architectuur-maturiteitsniveau van Vlaamse gemeenten te bepalen?' Voor de Vlaamse gemeenten bleek geen geschikt maturiteitsmodel beschikbaar te zijn, waarop het ACMM van het Amerikaanse DoC werd aangepast en in overeenstemming gebracht met de gevonden architectuurelementen van de Vlaamse gemeenten. Nadat experts het theoretisch maturiteitsmodel op indruksvaliditeit hadden getoetst, werd een bijbehorend meetinstrument ontwikkeld, en door Vlaamse IT-managers getoetst op bruikbaarheid. De conclusie van het onderzoek is dat de EA-maturiteit in hoge mate kan worden bepaald aan de hand van het maturiteitsmodel en het meetinstrument, wanneer deze vergezeld gaan van een document met begrippen en definities, en van de benodigde beleidsinformatie. Een kwantitatieve studie aan de hand van het maturiteitsmodel bij de 308 Vlaamse gemeenten kan vervolgens verder inzicht in de EA-maturiteit opleveren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6551
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160308_Haele.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.