Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6553
Title: De machtspositie van octrooihouders in standaarden
Other Titles: Een studie naar de noodzaak van het FRAND-verweer
Authors: Meewisse, J.W.
Keywords: misbruik van een machtspositie
standaardisatie
standaard essentieel octrooi
FRAND
handhaving van octrooien
licentieonderhandelingen
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onderzocht is of het noodzakelijk is om de handhavingsmogelijkheden van standaard essentiële octrooien in te perken om de beschikbaarheid van gestandaardiseerde technologie te waarborgen. De octrooihouder die zich verbonden heeft onder FRAND–voorwaarden (Fair, Reasonable And Non Discriminatory) licenties te verstrekken zou misbruik kunnen maken van zijn machtspositie door het vorderen van een inbreukverbod tegen een bereidwillige licentienemer. De lijn die de Europese Commissie heeft uitgezet in de onderzoeken naar de machtsposities van Samsung en Motorola wijkt af van nationale jurisprudentie in Duitsland (OrangeBook Standard) en Nederland (Philips/SK Kassetten). Na analyse van het octrooirecht, de context van standaardisatie en de verhouding van octrooihouder en licentienemer aan de onderhandelingstafel, blijkt dat een mededingingsrechtelijke correctie nodig is, omdat andere correctie mogelijkheden in de praktijk te kort schieten. Na het arrest van het Hof van Justitie van de EU in Huawei/ZTE is een zogeheten FRAND-verweer onder voorwaarden beschikbaar voor de gebruiker van geoctrooieerde standaard technologie die zich bereid toont een licentie te nemen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6553
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
meewisse.pdf591.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.