Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6555
Title: Aansprakelijkheid van organisatoren voor evenementen
Authors: Lindeman, A.H.
Keywords: aansprakelijkheid
evenement
organisator
onrechtmatige daad
wanprestatie
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Aansprakelijkheid voor evenementen staat volop in de belangstelling. Als er bij een evenement slachtoffers vallen, rijst al snel de vraag wie er aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Doorgaans zal de organisator een van de aangesproken partijen zijn. Deze draagt immers de primaire verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een evenement. In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre organisatoren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van de door hen georganiseerde evenementen. De HR heeft in het Skeeler-arrest bepaald dat een organisator een bijzondere zorgplicht heeft. Ter beantwoording van de probleemstelling wordt onderzocht hoever deze zorgplicht reikt, alsmede wanneer er sprake is van ‘eigen schuld’ van deelnemers en toeschouwers. Tevens wordt ingegaan op de toelaatbaarheid van exoneratiebedingen en op de vraag of een organisator een verzekeringsplicht heeft.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6555
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lindeman.pdf887.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.