Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6556
Title: Belastingafspraken tussen lidstaten van de Europese Unie en ondernemingen
Other Titles: Leuker kunnen we het niet maken. Wel (on)eerlijker?
Authors: Kapteijn, A.P.J.
Keywords: belasting
belastingontwijking
EU
staatssteun
mededinging
marktwerking
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De laatste jaren is er veel ophef over belastingafspraken die lidstaten van de Europese Unie maken met ondernemingen. De centrale vraag daarbij is of de EU in haar doelstellingen kan worden geraakt en welke rechtsmiddelen zij heeft om haar doelstellingen te verdedigen. Belastingafspraken kunnen de marktwerking negatief beïnvloeden. Marktwerking binnen de EU in de interne markt is een belangrijke doelstelling van de EU om de burgers uiteindelijk vrede en welvaart te brengen. De problematiek bij het aanpakken van belastingontwijking is dat er binnen de EU geen eenduidig belastingstelsel is. Hierdoor dient men iedere mogelijke zaak individueel en diepgaand te beoordelen. Dit is zeer casuïstiek bepaald en onvoorspelbaar. Vanuit de optiek van een eerlijke interne markt zonder overheidsingrijpen en het beginsel van rechtszekerheid zou het beter zijn vooraf de te maken afspraken centraal door de EC te laten toetsen via een belastingautoriteit. Nog beter zou het zijn indien op termijn de belasting voor bedrijven wordt geharmoniseerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6556
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kapteijn.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.