Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6558
Title: Gebiedsbescherming in wetsvoorstel Wet natuurbescherming
Other Titles: Is het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht?
Authors: Dijkhuizen, E.N.
Keywords: Wet natuurbescherming
artikel 6 habitatrichtlijn
gebiedsbescherming
vergunningverlening
programmatische aanpak
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek wordt geanalyseerd of het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek) correct is geïmplementeerd in het huidige en toekomstige Nederlandse natuurbeschermingsrecht. Beschreven wordt wat het normatieve kader van artikel 6 Habitatrichtlijn inhoudt. Vervolgens is onderzocht hoe deze uitgangspunten zijn geïmplementeerd in de huidige Natuurbeschermingswet 1998 en het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming. Er werden diverse afwijkingen geconstateerd in de huidige wetgeving en in het wetsvoorstel worden deze afwijkingen in een aantal gevallen verbeterd. Echter, sommige geconstateerde afwijkingen werden ongewijzigd overgenomen en daarnaast werden nieuwe afwijkingen geconstateerd. Het verdient aanbeveling om nogmaals kritisch naar de implementatie van artikel 6 Habitatrichtlijn te kijken voor wat betreft vergunningverlening (specifiek) en programmatische aanpak (generiek). Met name het onderdeel programmatische aanpak lijkt de toets met de uitgangspunten en vereisten van artikel 6 Habitatrichtlijn niet te doorstaan. Deze constatering is opmerkelijk te noemen aangezien één van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is: het creëren van een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader dat Europese regelgeving als uitgangspunt neemt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6558
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dijkhuizen.pdf269.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.