Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6560
Title: Relativiteit in het bestuursrecht
Other Titles: Het bepalen van het beschermingsbereik van publiekrechtelijke normen
Authors: Wartena, M.
Keywords: relativiteitsvereiste
bestuursprocesrecht
beschermingsbereik
artikel 8:69a Awb
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Onderzocht is hoe de bestuursrechter, in het kader van de toepassing van ‎het relativiteitsvereiste, het beschermingsbereik van publiekrechtelijke normen zou moeten vaststellen. Gekeken is naar welke methoden van Rechtsvinding behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van het beschermingsbereik van een norm. In het jurisprudentieonderzoek is aan de hand van vier omgevingsrechtelijke wetten gekeken naar hoe de bestuursrechter tot nu toe het beschermingsbereik van een norm bepaalt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6560
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wartena.pdf271.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.