Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6606
Title: Controlmechanismen bij franchisenemers Onderzoek naar de inzet van controlmechanismen bij franchisenemers met verschillende controlcomplexiteit 24-4-2015 Controlmechanisms at franchisees Stijn Willemse
Authors: Willemse
Keywords: Keywords: Franchisees, Control complexity, Controlmechanism, Behaviour control, Trust, Social control
Issue Date: 6-May-2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract Introductie: Franchising blijft een groeiende organisatievorm over de gehele wereld. Het aantal franchiserelaties is sinds 2001 enorm gestegen. Toch staan franchiserelaties ook negatief in het nieuws. Door dalende omzet en toenemende concurrentie staan vele relaties onder druk. Er zijn talloze berichtgevingen over conflicten tussen franchisegever en -nemer waarbij de kwetsbare positie van de franchisenemers naar voren komt. Er is weinig onderzoek vanuit het perspectief van de franchisenemer verricht terwijl dit in de praktijk een steeds groter thema wordt. Doel: Dit onderzoek benadert de complexe franchiserelatie vanuit het perspectief van de franchisenemer. Het richt zich op de vraag hoe de control mechanismen door franchisenemers worden ingezet om control problemen te managen. Het is een uitbreiding op de huidige literatuur met betrekking tot franchiserelaties en kan in een bredere context binnen interorganisatorische samenwerkingsverbanden worden geplaatst. Methode: In dit onderzoek is vanuit de literatuurstudie een theoretisch model ontwikkeld. De controlcomplexiteit in dit model wordt bepaald door de combinatie van transactie- en relationele kenmerken van de individuele franchisenemers. Dit raamwerk is door middel van case study binnen één franchiseformule getoetst. Door middel van documentstudie en interviews met de franchisenemers is de invloed van de transactie- en relationele kenmerken op de relatie onderzocht. Resultaten: Dit onderzoek geeft inzicht in de controlmechanismen die door franchisenemers onder verschillende controlcomplexiteit worden ingezet. Het onderzoek toont o.a. het belang van vertrouwen en sociale interactie voor franchisenemers in een hoge controlcomplexiteit aan. Keywords: Franchisees, Control complexity, Controlmechanism, Behaviour control, Trust, Social control
URI: http://hdl.handle.net/1820/6606
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Willemse S scriptie.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.