Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6683
Title: Het Effect van een Training Consultvaardigheden voor Medisch Specialisten op Patiënttevredenheid bij Patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten
Other Titles: The Effect of a Training Consultation Skills for Medical Specialists on Patient satisfaction in Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms
Authors: Abels, Dineke
Keywords: patiënttevredenheid
communicatie
, patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
consultvaardigheden medisch specialisten
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor ongeveer de helft van de lichamelijke klachten waarmee patiënten naar een medisch specialist worden doorverwezen, is geen somatische verklaring te vinden. Artsen vinden het lastig om met deze patiënten te communiceren en patiënten voelen zich vaak onbegrepen omdat ze de indruk hebben dat de arts ze niet serieus neemt. Het gevolg is dat patiënten blijven ‘doorzoeken’ naar een medische diagnose en ontevreden zijn over de geleverde zorg. Aanhoudende somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) leiden tot hoge kosten in de gezondheidszorg, maatschappelijke problemen en aanzienlijk lijden van deze patiënten. Om de kwaliteit van zorg voor deze patiënten te verbeteren, is in het Erasmus Medisch Centrum voor medisch specialisten en assistenten in opleiding tot medisch specialist een training ‘Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten’ samengesteld. Het doel van deze studie is na te gaan of de training effect heeft op patiënttevredenheid over de geleverde zorg door de specialist en hoe angst en ongerustheid hier een rol in spelen. Tevens wordt de rol van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en ervaren gezondheid geëxploreerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6683
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Abels.pdf169.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.