Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6686
Title: De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht
Other Titles: The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy on Sport Maintenance and the influence of Egodepletion, Habit and Gender
Authors: Dun, Yvonne S. van
Keywords: volhouden van sporten
fitnorm
zelfregulatie
motivatie
eigen effectiviteitsverwachting
egodepletie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Steeds meer Nederlanders zijn zwaarlijvig of zelfs obese, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Eén van de manieren om overgewicht tegen te gaan is meer bewegen, zoals sporten. Meer dan de helft van diegenen die beginnen met sporten, stoppen hier echter binnen een half jaar weer mee. Door meer inzicht te krijgen in determinanten die het volhouden van sporten beïnvloeden, kan hopelijk het percentage niet-volhouders naar beneden worden gebracht. In dit onderzoek is onderzocht of er een relatie is tussen de combinatie zelfregulatie, motivatie en eigen effectiviteitsverwachting op het volhouden van sporten en het effect van egodepletie en gewoonte op deze relatie. Tevens is onderzocht of geslacht een directe invloed heeft op het volhouden van sporten. Mannen en vrouwen, in de leeftijd van18 tot 65 jaar, zijn middels sociale media, flyers en advertenties, éénmalig gevraagd een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestond uit 124 vragen waarbij eerst vragen werden gesteld om het sportgedrag inzichtelijk te maken, vervolgens algemene vragen zoals leeftijd en geslacht. Aansluitend werd de sterkte van zelfregulatie, motivatie, eigen effectiviteitsverwachting, gewoonte en egodepletie gemeten aan de hand van een 5-punten likertschaal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6686
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Dun_van.pdf277.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.