Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6687
Title: De Impact van Smartphone Gebruik na het Werk op Herstelactiviteiten en Ervaren Herstel en de rol van Psychologisch Detachment als Mediator
Authors: Feenstra, M.
Keywords: smartphone gebruik
herstelactiviteiten
psychologisch detachment
ervaren herstel
effort-recovery theory
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door nieuwe communicatiemiddelen zoals de smartphone zijn medewerkers 24/7 bereikbaar. Smartphones worden meestal gebruik voor e-mails en internet. Werkgevers zien de voordelen in van smartphone’s en verschaffen werknemers een werktelefoon. In ruil daarvoor willen werkgevers snel antwoord op berichten, ook in de vrije tijd. Medewerkers herstellen meestal tijdens de avonduren van het werk. Volgens de effort-recovery theory (Meijman & Meijman, 1998) herstelt men door ondernomen activiteiten, gebruik makend van andere bronnen dan die van tijdens het werk en door psychologisch afstand nemen. Verstoort smartphone gebruik dit proces? Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats na te gaan wat de impact van smartphone gebruik is op herstelactiviteiten en ervaren herstel. Ten tweede doel is nagaan of psychologisch detachment een mediator is in de relatie tussen herstelactiviteiten en ervaren herstel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6687
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Feenstra.pdf87.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.