Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6689
Title: De Relatie tussen Apathische Symptomen, Depressieve Symptomen en Executief Cognitief Functioneren bij Verpleeghuisbewoners: een 8-Maanden Follow-Up Studie
Other Titles: Relationship between Apathetic Symptoms, Depressive Symptoms and Executive Cognitive Functioning in Nursing Home Residents: an 8-Month Follow-Up Study
Authors: Fredrix, Lily
Keywords: apathische symptomen
depressieve symptomen
executief cognitief functioneren
verpleeghuizen
longitudinale studie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Apathie en depressie komen veel voor bij verpleeghuisbewoners en hebben ernstige negatieve gevolgen voor zowel de bewoners als hun verzorgers. Door de overlap van symptomen kan het moeilijk zijn om apathie en depressie te onderscheiden, terwijl dit voor een adequate behandeling wel belangrijk is. In de diverse cross-sectionele studies lijkt het executief cognitief functioneren (ECF) wel te associëren met apathie, maar meestal niet met depressie. Longitudinale studies naar veranderingen in depressie, apathie en over de rol van ECF hierbij zijn nog niet uitgevoerd. Wat is de relatie tussen apathische symptomen, depressieve symptomen en ECF bij verpleeghuisbewoners in een longitudinaal onderzoek? Het betrof een studie met drie meetmomenten verspreid over acht maanden. De deelnemers aan het onderzoek waren verpleeghuisbewoners die participeerden in een lopende studie naar de effecten van een multidisciplinair zorgprogramma en bij wie de interventie nog niet gestart was. Ongeveer de helft van de bewoners (52%) verbleef op een psychogeriatrische afdeling en de andere helft (48%) op een somatische afdeling. De gemiddelde leeftijd was 80.2 jaar en 67% was vrouw. Vragenlijsten om apathische symptomen (AES-10) en depressieve symptomen (CSDD) te meten zijn afgenomen bij de verzorgenden van de bewoners. De vragenlijst om ECF (FAB) te meten is afgenomen bij de verpleeghuisbewoners zelf. In totaal hebben 609 bewoners tenminste één meting gehad, 380 bewoners tenminste twee metingen en 219 bewoners drie metingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6689
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Fredrix.pdf100.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.