Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6690
Title: De relatie tussen dagelijkse stress en negatief affect bij werkende vrouwen met kinderen. De invloed van mentale veerkracht en positief affect.
Other Titles: The relationship between daily stress and negative affect in working women with children. The impact of mental resilience and positive affect.
Authors: Giessen, Liesbeth van der
Keywords: dagelijkse stress
negatief affect
mentale veerkracht
positief affect
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze studie is de relatie tussen dagelijkse stress en negatief affect bij werkende moeders met thuiswonende kinderen onderzocht. Daarbij is nagegaan of deze relatie sterker is naarmate werkende moeders jongere kinderen hebben. Ook is onderzocht of mentale veerkracht en positief affect deze relatie modereren. Verder is de samenhang tussen mentale veerkracht en positief affect geanalyseerd. Door 121 werkende moeders werd een digitale vragenlijst met algemene vragen en vragen over dagelijkse stress (Perceived Stress Scale), positief- en negatief affect (Positive and Negative Affect Schedule) en mentale veerkracht (Resilience Scale) ingevuld. De resultaten laten een significant positief verband zien tussen dagelijkse stress en negatief affect. Op basis van de onderzoeksresultaten kan echter geen modererende invloed van leeftijd van kinderen, mentale veerkracht en positief affect op dit verband worden vastgesteld. In lijn met de verwachting was er wel sprake van een positief verband tussen mentale veerkracht en positief affect. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen het belang van een goede balans voor vrouwen tussen werk en privĂ©. Aanbevelingen betreffen grootschaliger vervolgonderzoek, waarbij respondenten deel uitmaken van een aselecte steekproef.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6690
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Giessen_van_der.pdf11.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.