Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6693
Title: Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, Depressieve Klachten en Kwaliteit van Leven voor en na Oncologische Revalidatie
Other Titles: Guideline Oncological Rehabilitation: Use and Outcomes on Fatigue, Depressive Symptoms and Quality of Life before and after Oncological Rehabilitation
Authors: Keeman, Marga
Keywords: kanker
oncologische revalidatie
richtlijn
implementatie
vermoeidheid
depressieve klachten
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: : Deze evaluatie betreft een onderzoek naar de mate van toepassing in de praktijk van de aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn Oncologische revalidatie (2012 – 2014) in signalering van klachten, verwijzing naar, en intake voor het oncologische revalidatieprogramma. Tevens werd het verschil in de mate van implementatie tussen de eerste (controle) en tweede (experimentele) periode van het implementatieproject onderzocht. Tot slot zijn de uitkomsten van oncologische revalidatie in termen van vermoeidheid, depressieve klachten en kwaliteit van leven onderzocht. Verschillen hierin per projectperiode en ziektefase zijn in kaart gebracht. Aan het project deden zes revalidatiecentra/revalidatieafdelingen mee en 764 (ex-) kankerpatiënten. Proces- en uitkomstindicatoren zijn verzameld met behulp van online geregistreerde patiëntgegevens. Met beschrijvende analyses en kruistabellen werd de mate van toepassing van de richtlijn alsmede het verschil tussen de eerste en tweede periode van het implementatieproject geanalyseerd. Met gepaarde t-toetsen en variantieanalyses is geanalyseerd of patiënten na oncologische revalidatie beter scoorden op vermoeidheid (MVI), depressieve klachten (CES-D) en kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) dan bij de intake. Subgroep analyses zijn uitgevoerd voor projectperiode en ziektefase.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6693
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Keeman.pdf93.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.