Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6695
Title: Welke Factoren hangen samen met Kwaliteit van Leven na de Kanker Behandeling?
Other Titles: Which Factors are associated with Quality of Life after Cancer Treatment?
Authors: Klein, Mieke de
Keywords: kankeroverlevenden
primaire behandeling
kwaliteit van leven
distress
coping
probleem oplossende vaardigheden
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek zijn factoren onderzocht die samenhangen met kwaliteit van leven na de primaire behandeling bij kankeroverlevenden. Het onderzoek is een deelonderzoek van een longitudinale survey met twee meetmomenten (de tweede meting was zes weken na baseline). In het hier beschreven onderzoek is alleen de eerste meting van de longitudinale survey meegenomen. Respondenten (N = 255) in de leeftijd van 25-88 jaar zijn geworven onder acht ziekenhuizen in Noord-Brabant en Limburg. Er is met behulp van de EORTC-QLQ-C30 vragenlijst de algemene kwaliteit van leven gemeten. Als onafhankelijke variabelen ter voorspelling van kwaliteit van leven zijn in de hiĆ«rarchische multiple regressie analyses als demografische- en ziektekarakteristieken leeftijd, geslacht, opleiding, duur sinds laatste behandeling, kankervorm, en behandeling in stap 1 geplaatst. De psychologische variabalen distress (angst/depressie), coping, en probleem oplossende vaardigheden, gemeten met respectievelijk de HADS-, MAC-, en SPSI-R vragenlijst, zijn in stap 2 geplaatst. Tenslotte is in stap 3 onvervulde informatie- en ondersteuningsbehoeften, gemeten met de aangepaste CaSUN vragenlijst, toegevoegd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6695
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Klein_de.pdf165.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.