Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6697
Title: Getest: Eén Interventie voor het Verhogen van de Eigenwaarde van Basisschoolleerlingen
Other Titles: Tested: One Intervention to Improve the Self-Esteem of Primary Students
Authors: Nicolai, Manja
Keywords: sociale acceptatie
globale expliciete eigenwaarde
globale impliciete eigenwaarde
basisschoolleerling
interventie
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderhavig onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over de globale expliciete en impliciete eigenwaarde. Daarnaast beoogt dit onderzoek inzicht te bieden in de effecten van één interventie, gericht op het verhogen van de sociale acceptatie, op de globale expliciete en impliciete eigenwaarde en zodoende concrete aanbevelingen te kunnen doen aan het basisonderwijs. Twee basisscholen zijn ad random toegewezen aan de interventiegroep sociale acceptatie of aan de controle groep. In totaal hebben 112 basisschoolleerlingen de vragenlijst ingevuld (55 jongens en 57 meisjes), verdeeld over de twee basisscholen. De gemiddelde leeftijd bedroeg M = 10.42 jaar (SD = 0.96). In de interventiegroep heeft een interventie plaatsgevonden voor het verhogen van de sociale acceptatie. Voor het meten van de globale expliciete en globale impliciete eigenwaarde is gebruik gemaakt van respectievelijk de RSES (Rosenberg, 1965) en de NLPT (Nuttin, 1985). Met behulp van herhaalde metingen zijn twee hypothesen getoetst. Hieruit bleek dat een interventie gericht op het vergroten van de sociale acceptatie niet effectiever is dan geen interventie om de globale expliciete en globale impliciete eigenwaarde van basisschoolleerlingen te verhogen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6697
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Nicolai.pdf13.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.