Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6698
Title: De Samenhang tussen Zingeving, Resiliency en Psychosociale Problematiek bij Adolescenten
Other Titles: The Relationship between Meaning, Resiliency and Psychosocial Problems in Adolescents
Authors: Oosterwijk, Jan C.
Keywords: resiliency
adolescenten
mentale veerkracht
zingeving
psychosociale problematiek
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit artikel wordt de samenhang tussen zingeving, resiliency en psychosociale problematiek bij adolescenten onderzocht en variabelen geïdentificeerd die hiermee samenhangen. Dit werd in deze studie onderzocht met een cross-sectioneel onderzoek onder 85 Nederlandse adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Middels de Child Behavior Checklist (CBCL) werd de psychosociale problematiek gemeten, de Existential Scale of the Purpose in Life Questionnaire (EPIL) mat de zingeving en de nederlandse versie van de Resilience Scale (RS-NL) de resiliency. Met behulp van meervoudige regressie analyse en hiërarchische regressie analyse werden de data geanalyseerd. Er werd een sterk negatief verband gevonden tussen resiliency en psychosociale problematiek (r = -.486, p ≤ .01). Eveneens bleek er een significante negatieve relatie te zijn tussen zingeving en psychosociale problematiek (r = -.822, p ≤ .01). Er werden significante verbanden gevonden tussen de criteriumvariabele psychosociale problematiek en predictorvariabelen geluksgevoel (β = -.221, p = .040) en zingeving (β = -.575, p ≤ .01). Eveneens werden significante verbanden gevonden tussen de criteriumvariabele zingeving en predictorvariabelen geluksgevoel (β = .461, p ≤ .01) en resiliency (β = .432, p ≤ .01). Bij de moderatie-analyse werd gevonden dat 33% in de variantie van psychosociale problematiek wordt verklaard door resiliency, sekse en leeftijd (F = 9.003, p ≤ .01). Uit de stratificatie bleek dat 56% van de variantie in psychosociale problematiek bij jonge adolescenten verklaard wordt door resiliency. Dit tegenover 9% bij de oudere adolescenten. De mediatie-analyse toonde dat resiliency in het huidige onderzoek geen significante mediërende rol speelt in het verband tussen zingeving en psychosociale problematiek (S = -1.31 (SE = .15, p = .19). Geconcludeerd is dat de eerder gevonden samenhang tussen zingeving en resiliency en resiliency en psychosociale problematiek bevestigd is. Interventies bij jongeren met psychosociale problemen met als doel de resiliency en zingeving te verhogen zijn dan ook aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6698
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Oosterwijk.pdf82.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.