Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6699
Title: Een Behoeftepeiling bij Voormalig Intensive Care Patiënten en hun Naasten betreffende een Bezoek aan de Nazorgpoli
Other Titles: A Needs Assessment for Former Intensive Care Patients and their Caregivers regarding ICU Follow Up
Authors: Overduin - de Vreede, Elisabeth W.
Keywords: Intensive Care/Critical Care
outcome
Quality of Life
PTSS
depression
aftercare
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De impact van een IC opname is voor patiënten en naasten dusdanig groot dat zij nog lange tijd na ontslag ernstige negatieve gevolgen kunnen ervaren op fysiek, psychisch, cognitief en sociaal gebied, wat ook de Kwaliteit van Leven negatief beïnvloedt. Deze verschijnselen worden samengevat als Post IC syndroom. Naasten van IC patiënten hebben hier ook kans op (PICS-F). Aansluitend hierop worden in Nederland en buitenland IC nazorginterventies opgestart. Maar er is weinig literatuur over de behoeften van deze groep. Het patiëntenperspectief werd het uitgangspunt van deze studie met als doel: door het in kaart brengen van behoeften van voormalig IC patiënten en hun naasten. Dit zal een basis vormen voor verdere ontwikkeling van de nazorgpoli van het Martini Ziekenhuis Groningen. Het biopsychosociaal model van Engel diende als theoretisch kader. Dit exploratieve needs assessment had als grondvorm een survey. Deelnemers werden een maand voor het polibezoek telefonisch benaderd. Na toestemming kreeg men de IC Nazorgbehoeftevragenlijst thuisgestuurd. Bestaande gevalideerde behoeftemeetinstrumenten dienden als basis voor dit nieuw ontwikkelde meetinstrument. De onderzoekspopulatie bestond uit 33 voormalig IC patiënten die vijf dagen of langer op de IC hadden gelegen en 32 naasten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6699
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Overduin_de_Vreede.pdf161.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.