Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6700
Title: Hoogbegaafdheid en Angst bij Kinderen
Other Titles: Giftedness and Anxiety in Children
Authors: Pegels, Mark
Keywords: hoogbegaafdheid
angst
kinderen
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bestaande onderzoeken die zich richten op hoogbegaafdheid en angst spreken elkaar veelal tegen en beperken zich tot een klein aantal angstcategorieën. Daarnaast bestaat er geen overeenstemming over wat hoogbegaafdheid is, dit maakt onderling vergelijken moeilijk. In dit onderzoek werd hoogbegaafd in relatie tot ervaren angst onderzocht. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar vulden een angstvragenlijsten in, de SCARED-NL. door middel van een subschaal van de PMTK-2 werd hun prestatiemotivatie gemeten, Daarnaast werden ze door hun leerkrachten beoordeeld op hun creatief denkvermogen door middel van de creativiteitsschaal van de GATES en er werd een verkorte intelligentietest gedaan door afname van twee subschalen van de WISC. Er werden ook een aantal demografische vragen gesteld zoals leeftijd en sekse. Uiteindelijke deden 165 kinderen van 9 tot en met 12 jaar mee, waarvan er 45,5% meisje en 54,5% jongen. Hoogbegaafdheid bleek geen invloed te hebben op de angst totaalscore of op de scores van de afzonderlijke angstcategorieën, uitgezonderd separatie angststoornis. Wel werd een significant effect gevonden van sekse op posttraumatische angststoornis en aanpassingsstoornis. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op goed werkende therapievormen voor deze doelgroep. Een eenduidige definitie van hoogbegaafdheid is essentieel om onderzoeken goed te kunnen interpreteren en onderling te kunnen vergelijken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6700
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Pegels.pdf84.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.