Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/6701
Title: “Onderzoek naar Terugval in Alcoholgebruik” Over de Rol van Hoog-risicosituaties, Emotiegerichte Coping, Probleemgerichte Coping, Zelfeffectiviteit, Verwachtingen van Alcoholgebruik en Craving
Other Titles: Research into alcoholaddiction relapse: ‘About the role of high-risk situations, emotional coping, problem coping, self-efficacy, alcohol-related expectancies and craving
Authors: Pinheiro, Z.
Keywords: alcohol
afhankelijkheid
terugval
hoog-risicosituaties
coping
zelfeffectiviteit
Issue Date: 2015
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Afhankelijkheid van psychoactieve middelen heeft vele negatieve gevolgen, het kan leiden tot psychische en lichamelijke kwalen, met soms zelfs de dood tot gevolg. Het aantal mensen met een verslavingsprobleem is de laatste jaren toegenomen en dit is ook terug te zien in het percentage van de zorgkosten dat besteed werd aan de verslavingshulpverlening. Verslaving gaat vaak samen met terugval. Gezien de psychologische en lichamelijke ernst en de maatschappelijke kosten van deze stoornissen is het van belang dat men inzicht krijgt in de factoren die tot een terugval kunnen leiden. Doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de factoren die tot een terugval in alcoholgebruik kunnen leiden. Hierbij werd onderzocht wat de invloed is van hoog-risicosituaties op terugval in alcoholgebruik en of hierbij sprake is van een modererende invloed van de factoren emotie- en probleemgerichte coping, zelfeffectiviteit ten opzichte van het omgaan met hoog-risicosituaties, de verwachtingen van alcoholgebruik en craving. Er werd retrospectief onderzoek verricht, waarbij de data middels vragenlijsten verzameld werd. Coping werd gemeten met de SMILE en de BSCQ werd gebruikt om zelfeffectiviteit in hoog-risicosituaties te meten. Om de verwachtingen van alcoholgebruik te meten werd gebruik gemaakt van de ADCQ en craving werd gemeten met de DAQ. De steekproef beperkte zich tot 150 respondenten met een alcoholverslaving die hier ten tijde van het onderzoek voor in behandeling waren. Van deze factoren bleek enkel zelfeffectiviteit een modererende invloed te hebben op het verband tussen hoog-risicosituaties en terugval; naarmate het gevoel van zelfeffectiviteit toeneemt, zullen hoog-risicosituaties vaker leiden tot terugval. Craving blijkt een meer onafhankelijke invloed te hebben op terugval.
URI: http://hdl.handle.net/1820/6701
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Pinheiro.pdf81.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.